“Κακῶν γὰρ μυρίων ὄντων καθ΄ Ἑλλάδα, οὐδὲν κάκιόν ἐστιν ἀθλητῶν γένος”

Ολυμπιακοί Αγώνες

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...