Ημερήσιο αρχείο: 30 Δεκεμβρίου, 2018

αποτίμιση 2018

Μία αποτίμηση του 2018 λίγες ώρες πρωτού δύσει

Η τρέχουσα χρονιά σε μερικές ώρες θα περνά στην ιστορία και αναπόφευκτα θα καταγράφει στην ατζέντα αρκετά ευχάριστα συμβάντα τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο.Σε...