Μιχάλης Ψιμίτης

Hotlap Austrian GP: "Χειρουργικός" Leclerc την οδηγεί
Και πως η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί το Euro 2004;