Ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος (aka Σκυλιιιι) μας μίλησε για τη viral φ(ρ)άση του!

You may also like...