“Θα κερδίζεις και θα χάνεις, αλλά πάντα με Δημοκρατία”

Σόκρατες

You may also like...