Για ιδέστε τον ξενομπάτη που κι όταν πέφτει, γελά!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...